Модул 5 на B-WCo – Фондове за социални предприемачи

Модул 5 има за цел да помогне на жените-социални предприемачи и на бъдещите социални предприемачи да оценят нуждите от финансиране, да идентифицират подходящите източници на финансиране за посрещане на тези нужди и да изготвят ефективен финансов план за започване, развитие и поддържане на бизнеса си. Този модул се фокусира върху възможностите за финансиране и е свързан с модул 3, който представя бизнес моделите, и модул 6, който се фокусира върху представянето на предложения и намирането на партньори на инвеститорите).

Модул 5 на B-WCo - Фондове за социални предприемачи

1
Фондове за социални предприемачи (традиционни и алтернативни)
Add to Wishlist
Enrolled: 40 students
Lectures: 1