B-WCo Модул 1 – Какво е социално предприемачество

Модул 1 има за цел да предостави на обучаемите подробна информация за социалното предприемачество, социалните предприятия и свързаните с тях понятия.

B-WCo Модул 1 - Какво е социално предприемачество

1
Какво е социално предприемачество

Add to Wishlist
Enrolled: 50 students
Lectures: 1