B-WCo Модул 2 – Разбиране на социалното въздействие и социалните проблеми

Основните цели на обучението по модул 2 са да се дефинират, обяснят и разберат основните концепции, които са в основата на социалното предприемачество. Целта на обучението ни е да станем по-внимателни по отношение на социалните проблеми/въпроси/предизвикателства/рискове в нашите местни общности, особено по отношение на тези, които могат да бъдат решени чрез социално предприемачество.

B-WCo Модул 2 - Разбиране на социалното въздействие и социалните проблеми

1
Разбиране на социалното въздействие и социалните проблеми
Add to Wishlist
Enrolled: 54 students
Lectures: 1