B-WCo Модул 3 – Бизнес модели за социални предприемачи

Модул 3 има за цел да предостави на обучаемите информация за бизнес модела, особеностите на бизнес моделите на социалните предприятия, примери за бизнес модели на социални предприятия и стъпките за създаване на социално предприятие.

B-WCo Модул 3 - Бизнес модели за социални предприемачи

1
Бизнес модели за социални предприемачи и как да създадете социално предприятие
Add to Wishlist
Enrolled: 43 students
Lectures: 1