B-WCo Модул 7 – Работа в мрежа и партньорство

Модул 7 има за цел да повиши осведомеността на обучаващите се относно значението на работата в мрежа и партньорството и да ги научи как да създават стойност чрез партньорски мрежи.

B-WCo Модул 7 - Работа в мрежа и партньорство

1
Работа в мрежа и партньорство
Add to Wishlist
Enrolled: 46 students
Lectures: 1