B-WCo Moduli 1 -​ Çfarë Është Sipërmarrja Sociale Dhe Si Të Bëhehet Një Sipërmarrës Sociale

Moduli 1​ ÇFARË ËSHTË SIPËRMARRJA SOCIALE DHE SI TË BËHEHET NJË SIPËRMARRËS SOCIALE​

1
Çfarë Është Sipërmarrja Sociale Dhe Si Të Bëhehet Një Sipërmarrës Sociale
Add to Wishlist
Enrolled: 41 students
Lectures: 1