B-WCo Moduli 3 – Biznesit Për Sipërmarrësit Sociale Dhe Si Të Ngritet Një Ndërmarrje Sociale

Moduli 3 – Biznesit Për Sipërmarrësit Sociale Dhe Si Të Ngritet Një Ndërmarrje Sociale

1
Biznesit Për Sipërmarrësit Sociale Dhe Si Të Ngritet Një Ndërmarrje Sociale
Add to Wishlist
Enrolled: 43 students
Lectures: 1