B-WCo Модул 4 – Комуникационни инструменти и маркетингови стратегии

Модул 4 се фокусира върху първите четири аспекта на комуникацията. Участниците трябва да се чувстват уверени в “изпращането” и “получаването” на съобщението. Уменията за задаване на въпроси и активно слушане следва да се използват по време на цялата сесия. В края на сесията участниците ще могат да демонстрират техники за задаване на въпроси и активно взаимодействие и слушане и ще могат да посочат аспектите на комуникацията и как да се справят с конфликти и съпротива

B-WCo Модул 4 - Комуникационни инструменти и маркетингови стратегии

1
Комуникационни инструменти и маркетингови стратегии
Add to Wishlist
Enrolled: 44 students
Lectures: 1